Høring

Høring

Høring over vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96

Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96
Vedhæftede udkast til Vejledning om godkendelses- og tilsynsordning for foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 sendes hermed i høring.

Vejledningen supplerer vejledning nr. 9300 af 30. april 2015 om socialtilsyn.

Vejledningen omhandler den seneste ændring af lov om socialtilsyn, jf. lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor socialtilsynet har fået til opgave at godkende og føre tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet sendes den 14. december 2017.
Bemærkninger bedes sendt til jurint@sm.dk med kopi til lzhj@sm.dk.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lone Larsen, tlf. 41 85 10 28 eller Liza Lund Højgaard Jensen, tlf. 41 85 14 12.

Børne- og Socialministeriet kan oplyse, at ministeriet forventer at udsende en opdateret udgave af Vejledning om socialtilsyn primo 2018, hvor denne supplerende vejledning vil blive indarbejdet.
Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
14-12-2017
14-01-2018
2017/2018
Liza Lund Højgaard Jensen
lzhj@sm.dk
16-11-2017