Høring

Høring

Høring over vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde

Høring over vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde
Hermed sendes udkast til vejledning om behandlingstilbud på det sociale stofmisbrugsområde efter serviceloven i ekstern høring.

Vejledningen er en ny og samlet vejledning om reglerne for den sociale stofmisbrugsbehandling efter servicelovens §§ 101 og 101 a, om kommunernes mulighed for og forpligtelse til at tilbyde behandling til personer med et stofmisbrug samt anonym stofmisbrugsbehandling. Vejledningen indeholder derudover vejledning om reglerne om kvalitetsstandarder for den sociale stofmisbrugsbehandling samt tilbageholdelse af personer med stofmisbrug, herunder tilbud om kontrakt til gravide og øvrige personer med stofmisbrug.

Vejledningen afløser vejledning nr. 9309 af 26. marts 2017 om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, vejledning nr. 9262 af 2. maj 2014 om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) samt afsnit VII om tilbud på stofmisbrugsområdet i vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne.

Det bemærkes, at udkastet til den nye vejledning primært indeholder en videreførelse af relevante og aktuelle dele i de hidtidige vejledninger på området, herunder opdateringer og præciseringer. Derudover er der foretaget ændringer i vejledningens opbygning med henblik på at lette læsningen og forståelsen af reglerne.

Ministeriet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til vejledningen fremsendes senest fredag d. 8. december 2017 kl. 10.00 til klac@sm.dk og mlyj@sm,dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes fremsendes hertil.
Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
08-12-2017
08-02-2018
2017/2018
Klara Christensen
klac@sm.dk
09-11-2017

Dokumenter