Høring

Høring

Høring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Høring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Børne- og Socialministeriet fremsender hermed udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til høring.

Vejledningsudkastet er i forhold til den gældende vejledning ændret som følge af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorved der bl.a. med virkning fra den 1. januar 2018 indføres et nyt udmålingssystem for merudgiftsydelsen. Der henvises herved til vejledningsudkastets kapitel 3. Derudover indeholder vejledningsudkastet dels en videreførelse og dels en opdatering af den hidtidige vejledning på området.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 29. november 2017 til tha@sm.dk og til sm@sm.dk.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
29-11-2017
29-01-2018
01-01-2018
2017/2018
31-10-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 22,907 kB
Høringsliste 13,564 kB
Udkast til vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 427,326 kB
Høringssvar
Høringssvar 363,255 kB