Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet sender hermed vedhæftede udkast til forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.) i høring.

Lovforslaget består af to dele, der hhv. handler om forslag, der skal styrke kvaliteten i dagtilbud, og forslag der skal øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud.


Lovforslaget udmønter store dele af den dagtilbudsaftale, der blev indgået den 9. juni 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, jf.: https://www.regeringen.dk/media/3528/aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf


Som en del af lovforslaget indgår et forslag om ændring af folkeskoleloven. Hørings-parter til folkeskoleloven henvises i den sammenhæng til lovforslagets § 1, nr. 21, som vedrører en ændring af reglerne om fritidshjem efter dagtilbudsloven, og § 2, nr. 1, som vedrører en ændring reglerne om skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskolelo-ven. Begge ændringer henhører under Undervisningsministeriet.


Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget jan I.


Det skal i øvrigt bemærkes, at det er muligt at følge bl.a. tidplan, udmelding af puljer mv. i relation til dagtilbudsaftalen på følgende link:
http://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/dagtilbudsaftalen


Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til Børne- og Socialministeriet på mail til Charlotte Meibom på mailadresse: chme@sm.dk og til Thomas Rasmussen på mailadresse: thor@sm.dk senest søndag den 22. oktober 2017 kl. 22.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Charlotte Meibom på 2583 6407 og Thomas Ras-mussen på tlf. 25 83 6404.

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Dagtilbud
22-10-2017
22-12-2017
01-07-2018
2017/2018
21-09-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 18,587 kB
Høringliste 92,021 kB
Udkast til lovforslag 976,334 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 671,961 kB
Høringssvar
Høringssvar 9,411 MB