Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (sammen om fastholdelse)

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (sammen om fastholdelse)

Ændringsbekendtgørelsen udstedes som følge af, at STAR i en forsøgsperiode iværksætter et projekt, der giver de kommuner, der får tilsagn om at deltage i pro-jektet mulighed for at fravige § 13 b, stk. 1, i lov om sygedagpenge, således at før-ste opfølgningssamtale skal afholdes på den sygmeldtes arbejdsplads.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
08-09-2017
08-11-2017
01-10-2017
2016/2017
18-08-2017

Dokumenter