Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder har været i høring med høringsfrist d. 10. juli 2017. Bekendtgørelsen er efterfølgende blevet ændret, idet der til § 7, er tilføjet et stk. 3, om at der minimum skal være to anbringelsessteder, der implementerer en af de metoder, der er udvalgt.

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.

Der kan ydes tilskud til kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner samt kommuner eller regioner på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner.
Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
07-08-2017
07-10-2017
15-08-2017
2016/2017
11-07-2017