Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om støtte til fremme af ansøgninger om alternative pesticider og støtte til gebyrbetalingen

udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative pesticider og basisstoffer samt til betaling af gebyr for disse godkendelser

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse.

Ændringerne er begrænsede:

1. Der indsættes en ny reference til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 af 21. april 2017, i stedet for til Sprøjtemiddelstrategien for 2013-2016, idet tilskudsordningen videreføres under den nye aftale (se §§ 1 og 7 i udkastet).

2. Der tilføjes en hjemmelsbestemmelse fra Finansloven 2017 med hensyn til bekendtgørelsens regler om tilskud til gebyrer. Hjemmelsbestemmelsen i Kemikalielovens § 45, stk. 1, tilføjes endvidere med hensyn til adgangen til at afskære klageadgang (se bekendtgørelsens indledning, umiddelbart under titlen og § 21 i udkastet).

3. Præcisering af hvilke projekter, udgifter og gebyrer, der er tilskudsberettigede ifølge kemikalieloven (se §§ 1-4 og 11 i udkastet). Der er ikke ændret i tilskudsprocenterne.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
18-08-2017
18-10-2017
27-10-2017
2016/2017
Vivi Johansen
vijoh@mst.dk
06-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 136,176 kB
Bekendtgørelsesudkast 354,410 kB
Høringsliste 261,612 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 207,190 kB
Høringssvar
Eksterne høringssvar 124,776 kB