Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet

er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder. Ansøgningspuljens formål

De forventede resultater for de støttede projekter er, at projektkommunerne gennemfører en effektiv implementering af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
03-08-2017
03-10-2017
17-08-2017
2016/2017
06-07-2017