Høring

Høring

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Forslaget vedrører
- forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding
- påbud om koordination af tilladelser til efterforskning og indvinding, som er afgrænset i dybden
- udvidet tilsyn med kulbrinteindvinding
- ændrede regler for reservationer af kapacitet i olierørledningen og separationsfaciliteter
- opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i tariffen for brug af olierørledningen
- ny klageadgang for sager omfattet af rørledningsloven m.v.


Høringssvar vedrørende lovforslaget kan frem til den 16. august 2017 fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til Jesper Brandrup på e-mail: jbr@ens.dk og Trine Tougaard på e-mail: trito@ens.dk.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
16-08-2017
16-10-2017
01-01-2018
2016/2017
Jesper Brandrup på e-mail: jbr@ens.dk og Trine Tougaard på e-mail: trito@ens.dk
05-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 65,067 kB
Høringsliste 69,922 kB
Lovforslag 1,303 MB
Notat 78,604 kB