Høring

Høring

Høring vedrørende Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
10-08-2017
10-09-2017
01-07-2017
Fristen er den 10 august 2017, kl 10.00
2016/2017
05-07-2017

Dokumenter