Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m

Det foreslås, at det præciseres, at midler, der tilfalder forbrugerne i form af prisnedsættelser for ydelser i varmeforsyningsvirksomheder ikke er registreringspligtige, og dermed ikke modregnes i det statslige bloktilskud til kommunen. Prisnedsættelser omfatter undladelse af opkrævning af forrentning af indskudskapital, som er tilladt af Energitilsynet.

Kommunerne skal til en indberetning eller erklæring vedlægge en redegørelse for hvilke midler, der tilfalder forbrugerne, samt hvornår og hvordan det vil ske.

Det foreslås desuden at fastsætte regler om dokumentation for og tilsyn med, at midlerne tilfalder forbrugerne i overensstemmelse med kommunens redegørelse.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
21-08-2017
21-10-2017
11-09-2017
2016/2017
Lotte Bjergaard Jensen
lobje@ens.dk
04-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 116,871 kB
Høringsliste 242,181 kB
Ændringsbekendtgørelse 40,617 kB