Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af bygningsfredningsloven

Høring over forslag til lov om ændring af bygningsfredningsloven

Lovforslaget har til formål at indføre en mere differentieret tilgang til fredningen inden for den eksisterende fredningsmasse. Lovforslaget bestemmer ændrede vilkår for de fredede bygninger, hvis fredningsværdier alene eller i overvejende grad knytter sig til bygningens ydre og hovedstruktur.

Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
21-08-2017
21-10-2017
01-01-2018
2016/2017
03-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 124,159 kB
Høringsliste 322,269 kB
Udkast til lovbemærkninger 361,883 kB
Udkast lovtekst 179,522 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 253,333 kB
Høringssvar
Høringssvar 12,330 MB