Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv

Høring vedrørende bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv

Danmark har tiltrådt Minamatakonvention om kviksølv sammen med EU og en række andre EU medlemslande. Konventionen fastsætter en række begrænsninger for udvinding og anvendelse af kviksølv, ligesom den også fastsætter regler om affaldsbehandling af kviksølv.

Der er i forlængelse heraf vedtaget en ny EU-forordning 2017/852 om kviksølv (kviksølvsforordningen), der gennemfører Minamatakonventionen om kviksølv i EU. Kviksølvsforordningen, som gælder umiddelbart i Danmark, udgør et væsentligt element i Danmarks opfyldelse af Minamatakonventionen.

Det er nødvendigt at fastsætte supplerende regler til kviksølvforordningen. I bekendtgørelsen fastsættes det, at Miljøstyrelsen er kompetent myndighed i forhold til forordningen. Det fastsættes endvidere, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kviksølvsforordningen. Dog fører Kommunalbestyrelsen tilsyn med visse bestemmelser i forordningen, som vedrører affald og spildevand.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
25-08-2017
25-10-2017
01-12-2017
2016/2017
Niels Helweg-Larsen
nihla@mst.dk
03-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 70,875 kB
Høringsliste 99,200 kB
Høringsudkast af bekendtgørelse 22,645 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 104,234 kB
Høringssvar
Høringssvar 273,499 kB