Høring

Høring

Høring over udkast til voksenansvarsbekendtgørelse og udkast til finansieringsbekendtgørelsen

Høring over udkast til bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge samt udkast til bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner
Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
02-08-2017
02-10-2017
15-08-2017
2016/2017
30-06-2017