Høring

Høring

Høring af lovforslag om betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk)
Formålet med lovforslaget er at sikre de nødvendige lovhjemler til, at der kan opkræves gebyrer til Energitilsynets drift og opgavevaretagelse og til visse opgaver i Energistyrelsen fra 2018.

Lovforslaget følger op på lov nr. 662 af 8. juni 2017, hvorefter der blev fastsat et lovfikseret beløb, der skulle opkræves hos Energinet.dk, til betaling for visse myndighedsopgaver m.v. frem til den 31. december 2017.

Regeringen oplyste i forbindelse med lovens vedtagelse, at den forventede at fremsætte et lovforslag og udstede bekendtgørelser, der indeholder en permanent løsning i folketingssamling 2017-2018.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-08-2017
18-10-2017
01-01-2018
2016/2017
Ane-Katrine Zink Sørensen
akzs@ens.dk
30-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 142,611 kB
Eksterne høringspartnere 307,685 kB
Gebyrlovforslag 801,093 kB