Høring

Høring

VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse

VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse

Vejdirektoratet gennemfører frem til efteråret 2018 en VVM-undersøgelse, der skal beskrive og vurdere de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af at udbygge den eksisterende motortrafikvej til motorvej. VVM-undersøgelsen indledes med en offentlig idé- og forslags­fase, som kaldes den indledende høring. 

VVM-undersøgelsen omhandler strækningen fra Allerød S frem til motortrafikvejens ophør nord for Hillerød ved Isterødvejen. Den eksisterende motortrafikvej er forberedt til udvidelse til motorvej. Der vil derfor ikke blive vurderet andre alter­native linjeføringer.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan der læses mere om projektet og indsende høringssvar. www.vejdirektoratet.dk/hillerod

Debatoplæg
Vejdirektoratet
Trafik og transport
01-09-2017
01-11-2017
12-06-2017
2017/2018
26-06-2017