Høring

Høring

Forslag til ændring af teleloven (offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots)

Forslag til ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lovforslaget fastsætter en hjemmel til, at offentlige institutioner kan etablere wifi-hotspots og stille adgangen hertil gratis til rådighed for offentligheden på egne adresser eller udendørs på offentligt tilgængelige steder i det omfang, der kan opnås EU-støtte hertil efter WIFI4EU-forordningen eller lignende EU-støtteordninger.

Energi-, forsyning- og klimaministeren vil endvidere kunne fastsætte nærmere regler for ordningen i en bekendtgørelse, herunder eventuelle begrænsninger i adgangen, hvis dette måtte vise sig nødvendigt. Der foreslås indsat en ny bestemmelse i teleloven, som udvider offentlige institutioners adgang til at stille wifi-hotspots gratis til rådighed for offentligheden.
Lovforslag
Energistyrelsen
Erhverv
11-08-2017
11-10-2017
01-01-2018
2016/2017
23-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 301,646 kB
Høringsbrev 116,917 kB
Høringsliste 215,209 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 230,704 kB
Høringssvar
Høringssvar 987,742 kB