Høring

Høring

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Baggrunden for den foreslåede lovændring er regeringens ønske om at tilvejebringe et klart retsgrundlag til beskyttelse af rigets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser på det danske søterritorium. Hidtil har rørledningsanlæg på søterritoriet været reguleret i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statens højhedsret over søterritoriet. Der vurderes i midlertidig ikke at være et klart grundlag for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn. Der er derfor behov for at etablere en sikker lovhjemmel.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-08-2017
11-11-2017
01-01-2018
Høringssvar vedrørende lovforslaget kan frem til den 11. august 2017 fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til Lene Dalsgaard på e-mail: ld@ens.dk.
2016/2017
ens@ens.dk med kopi til Lene Dalsgaard på e-mail: ld@ens.dk.
ld@ens.dk
22-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 459,383 kB
Høringsbrev 147,723 kB
Ekstern høringsliste 179,188 kB
Ministeriel høringsliste 148,704 kB