Høring

Høring

Høring vedrørende ændring af 6 bekendtgørelser som følge af L 192 om stop af og karantæne i forhold til offentlige ydelser til fremmedkrigere

Ændring af 6 bekendtgørelser som følge af L 192 om stop af og karantæne i forhold til offentlige ydelser til fremmedkrigere
Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
21-06-2017
21-08-2017
01-07-2017
Fristen er onsdag den 21 juni 2017, kl 16.00
2016/2017
14-06-2017