Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og udkast til bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og udkast til bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager

I Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats ændres ordlyden, så det fremgår, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan selvbooke. Disse målgrupper skal således med den nye bekendtgørelse ikke først anmode herom for at få mulighed for selv at booke.

I udkast til ændring af Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager fastsættes, at sygemeldte, hvor sygefraværet forventes at overstige 8 uger, skal have mulighed for at booke samtaler via Jobnet efter første opfølgningssamtale. Kommunernes pligt til at tilbyde selvbook omfatter ikke den første opfølgningssamtale, ud fra hensynet til at sikre kommunerne tilstrækkelig tid til at indhente lægelige op-lysninger m.v.

Desuden tilføjes en præcisering af kravet til, hvornår kommunerne ved revurderingen af retten til sygedagpenge skal indhente en ny lægeattest. Fremover skal det ske, når der er væsentlige ændringer i de helbredsmæssige forhold, i stedet for som i dag, når der er et uklart sygdomsbillede.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
23-06-2017
23-08-2017
01-07-2017
2016/2017
09-06-2017