Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.
De forventede resultater for de støttede projekter er, at udsatte børn og unge får bedre mulighed for at tage kontrol over eget liv og dermed forbedre deres fremtidsmuligheder i forhold til eksempelvis uddannelse og arbejde.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
10-07-2017
10-09-2017
15-08-2017
2016/2017
09-06-2017