Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til målgruppen, med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

De forventede resultater for de støttede projekter er, at der udvikles virksomme gruppebostøtteindsatser, så borgerne på sigt får brug for mindre indgribende indsatser.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
05-07-2017
05-09-2017
15-08-2017
2016/2017
06-06-2017

Dokumenter