Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til etablering af  midlertidige nødovernatningstilbud. Ansøgningpuljen har til formål at støtte etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte i vintermånederne.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
04-07-2017
04-09-2017
06-07-2017
2016/2017
Christine Høstbo
06-06-2017