Høring

Høring

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser, jf. § 15.13.23.20. på finansloven for finansåret 2017.

Ansøgningspuljens formål er at styrke kommuners resocialiseringsindsats over for dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
12-06-2017
12-08-2017
26-06-2017
2016/2017
Anne Marie Overgaard
amov@socialstyrelsen.dk
02-06-2017