Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (Lempelse af tilskudsbetingelser om bygninger og arealer, varetagelse af opgaver udover skolernes skole- og undervisningsvirksomhed, justering af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper m.v.)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler (Lempelse af tilskudsbetingelser om bygninger og arealer, varetagelse af opgaver udover skolernes skole- og undervisningsvirksomhed, justering af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper m.v.)

Med lovforslaget foretages en forenkling og lempelse af reglerne for efterskoler og frie fagskoler, der giver skolerne enklere, friere og mere tidssvarende rammer for skolernes virke. Der foreslås en række lempelser for efterskolerne og de frie fagskoler blandt andet om skolerens bygninger og arealer, ligesom der bliver åbnet for, at skolerne kan varetage opgaver udover skolernes skole- og undervisningsvirksomhed. Endvidere foreslås reglerne for særlige tilskud til særligt prioriterede elevgrupper på efterskoler justeret. Formålet med lovforslaget er at fremme mulighederne for skolernes fortsatte udvikling gennem friere og mere tidssvarende rammer.

Lovforslaget indeholder endvidere en mindre ændring af lov om folkehøjskoler vedrørende folkehøjskolernes varetagelse af administrative opgaver for andre frie kostskoler.


Lovforslag
Uddannelse og undervisning
29-06-2017
29-08-2017
01-01-2018
2016/2017
01-06-2017