Høring

Høring

4 bekendtgørelser for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Høring over udkast til 4 bekendtgørelser for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner

Kulturministeriet har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner:

• Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole
• Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddanneler ved musikkonservatorierne og Operaakademiet
• Bekendtgørelse om uddannelser ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler (bachelor- og kandidatuddannelserne)
• Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole

Ændringerne i udkastene til bekendtgørelserne er en opfølgning på lov nr. 435 af 8. maj 2017 om ændring af universitetsloven, SU-loven og andre love (herunder lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet) om bl.a. mulighed for tildeling af erkendtlighed til studerende under ulønnet praktik.

Høringsdokumenter
1) Høringsbrev
2) Høringsliste
3) Udkast til 4 bekendtgørelser

Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
16-06-2017
16-08-2017
2016/2017
Sussie Ørum Refnov
sor@kum.dk
24-05-2017