Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge og bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge og bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelserne er ændret som følge af ændringer af barselsloven (lov nr. 288 af 29. marts 2017) og overgangen til et månedsbaseret arbejdsløshedsdagpengesystem (dagpengereformen) pr. 1. juli 2017.

I bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge er der foretaget følgende ændringer:

  • Der er indsat en bestemmelse om, at en lønmodtager ikke skal søge om barselsdagpenge på ny, når ferie afholdes i en orlovsperiode, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1.

  • Der er indsat dispensationsmulighed for Udbetaling Danmark til at dispensere fra lønmodtagerens frist for anmodning om barselsdagpenge som følge af arbejdsgiverens manglende indberetning om lønophør til Udbetaling Danmark, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 7.

  • Beregning af barselsdagpenge til delvist ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse er ændret, jf. bekendtgørelsens § 38, da a-kasserne ikke længere vil kunne oplyse antallet af ledighedstimer pr. uge.

I bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. er der foretaget følgende ændringer:

  • Beregning af sygedagpenge til delvist ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse er ændret, jf. bekendtgørelsens 13, da a-kasserne ikke længere vil kunne oplyse antallet af ledighedstimer pr. uge.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
01-06-2017
01-08-2017
2016/2017
23-05-2017