Høring

Høring

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Udkastet til bekendtgørelse udmønter en ændring af vejledningsloven, som forventes vedtaget i Folketinget i indeværende folketingssamling.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
16-06-2017
16-08-2017
01-08-2017
2016/2017
23-05-2017