Høring

Høring

2 nye bekendtgørelser - Betalingsbekendtgørelsen - Arbejdsskadesikring døgnophold

Bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. SAMT Bekendtgørelse om sikring efter lov om arbejdsskadesikring for personer i døgnophold efter lov om social service
Bekendtgørelser
Arbejdstilsynet
Arbejdsmarked
01-06-2017
30-07-2017
01-07-2017
2016/2017
Preben K. Hansen og Marie B. Nielsen
pkh@at.dk
19-05-2017