Høring

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014

Høring af udkast til bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014

Miljøstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der fastsætter bestemmelser for overtrædelse af de relevante bestemmelser i forordningens art. 4 og 7. Forordningens art. 4 og 7 beskriver brugernes forpligtelse til at udvise rettidig omhu i forbindelse med anvendelse af genetiske ressourcer fra andre lande. Endvidere udpeges Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og som tilsynsmyndighed for, at reglerne i forordningen overholdes.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
13-06-2017
13-08-2017
15-07-2017
2016/2017
Maddalena Voss
16-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 297,925 kB
Høringsliste 49,406 kB
Høringsbrev 48,403 kB