Høring

Høring

Høring vedrørende ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod gifte i visse varmesystemer

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod gifte i visse varmesystemer

Formålet med bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer har været at undgå brugen af hydrazin som tilsætningsstof til fjernvarmevand, da stoffet og salte heraf er kræftfremkaldende. Bekendtgørelsen tjener ikke længere tjener et formål, dels fordi man i dag og igennem en lang årrække anvender og har anvendt mindre skadelige alternativer til korrosionsbeskyttelse og dels fordi andre giftige stoffer, som er omfattet af bekendtgørelsens ordlyd, i dag er reguleret af anden lovgivning. På denne baggrund foreslås bekendtgørelsen ophævet.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Sundhed
23-05-2017
23-07-2017
01-07-2017
2016/2017
Irina Buharu
irbuh@mst.dk
02-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ophævelsesbekendtgørelse 19,845 kB
Høringsbrev 60,061 kB
Høringsliste 43,903 kB