Høring

Høring

Ny SU-bekendtgørelse

Ny Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)

Udkastet til ny SU-bekendtgørelse sammenskriver den gældende bekendtgørelse fra 2015 med de senere ændringer og indeholder konsekvensændringer som følge af lovforslag nr. L 138 af 22. februar 20171. Med lovforslaget gives der blandt andet mulighed for, at universitetsstuderende, der følger et ulønnet projektorienteret forløb i udlandet, kan få løn under dette forløb, hvis det tilrettelægges i et land, hvor der er lovkrav om mindsteløn under sådanne forløb. I forhold til SU sidestilles perioder med lønnet praktik med et konkret lønnet projektorienteret forløb i ud-landet.

Udkastet indeholder endvidere en række mindre justeringer og opdateringer,

Bekendtgørelser
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Uddannelse og undervisning
17-05-2017
17-07-2017
01-07-2017
2016/2017
21-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 369,601 kB
Høringsliste 150,534 kB
Udkast til ny SU-bekendtgørelse 496,728 kB