Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fri-kommuneforsøg I på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fri-kommuneforsøg I på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Ændringsbekendtgørelsen forlænger forsøgsperioden fra den 1. juli 2017 til den 1. juli 2019.

For alene at forlænge de hjemler, der er konkret behov for, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kontaktet frikommunerne med henblik på en forpligtende tilbagemelding på, hvilke af de igangværende forsøg de ønsker at fortsætte. STAR mangler endelig tilbagemelding fra nogle af kommunerne. Det betyder, at nogle af bestemmelserne kan udgå fra bekendtgørelsen, hvis det viser sig, at ingen af frikommunerne har behov for forlængelse heraf.

De allerede igangværende forsøg fra frikommuneforsøg I på Beskæftigelsesministeriets område, som er udmøntet ved lov, søges forlænget ved lov om frikommunenetværk, som I tidligere har haft i høring.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
10-05-2017
10-07-2017
01-07-2017
2016/2017
18-04-2017