Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Høring vedrørende bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Som led i første ansøgningsrunde af frikommuneforsøg II udmøntes følgende 8 forsøg på bekendtgørelsesniveau på Beskæftigelsesministeriets område fra 1. juli 2017:

1) For netværket En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder ny-tænkning af integrationsområdet:

• Forsøg med mikrolån (dele udmøntes i lov og dele i bekendtgørelse)

• Formkrav ved lovpligtige samtaler

• Fremme af iværksætteri

• Fleksibilitet i forhold til rimelighedskravet

• Fleksible rammer for uddannelse

Netværket omfatter følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthim-merlands Kommuner.

2) For netværket En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren:

• En handleplan

• Ny organisering fra sektoropdelt til helhedsorienteret

• Processuel fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen

Netværket omfatter følgende frikommuner: Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frede-rikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
05-05-2017
05-06-2017
01-07-2017
2016/2017
11-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 208,749 kB
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg 297,192 kB