Høring

Høring

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

I udkast til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner korrigerer Miljøstyrelsen en uoverensstemmelse i den gældende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011) om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner og det implementerede EU-direktiv (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj).

Uoverensstemmelsen består i, at bekendtgørelsen i bilag 1 - 4 specifikt anfører, hvilke navngivne vej- og banestrækninger, lufthavne samt byområder, som skal støjkortlægges. I direktivet definerer trafik- og indbyggertal de vej- og banestrækninger, lufthavne samt byområder, der er omfattet af direktivets krav om støjkortlægning. Bekendtgørelsen i sin nuværende form tager dermed ikke højde for trafik- og samfundsudviklingen, og dermed hvor der anlægges nye veje og togstrækninger, og at antallet af operationer for lufthavne og trafikmønstre m.v. ændres. Kort og tabel i de oprindelige bilag 1 - 4 er på den baggrund fjernet.

Forud for den 5-årlige kortlægning skal indrapporteres, hvilke veje- og banestrækninger der skal kortlægges, samt antallet af operationer for lufthavne og indbyggertallet for byområder, der skal kortlægges. Denne forpligtigelse har ikke tidligere været implementeret i bekendtgørelsen og indføres i samme forbindelse. Krav til indrapporteringen er beskrevet i bilag 1 og 2.

I direktivet er det desuden fastsat, at større veje og jernbaner ikke kun skal kortlægges uden for de større, samlede byområder, men også inden for hvert af dem – separat. Denne forpligtigelse indføres i samme forbindelse jf. direktivets bilag VI.

Efter at direktivet blev udstedt i 2002, har det Europæiske Miljøagentur udarbejdet et nyt format med skabeloner og vejledninger for indrapportering af data til Kommissionen. Formatet er indarbejdet i bekendtgørelsens bilag 2, afsnit 9.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
11-05-2017
09-07-2017
2016/2017
Frank Pedersen
frape@mst.dk
06-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 45,245 kB
Udkast til bekendtgørelse 167,303 kB
Høringsliste 55,939 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 75,150 kB
Høringssvar
Høringssvar 609,775 kB