Høring

Høring

Bekendtgørelser til gennemførelse af polarkoden for Grønland

Udkast til bekendtgørelser, der gennemfører miljøreglerne i IMO's polarkode for Grønland

Bekendtgørelserne gennemfører nye miljøregler, der er vedtaget i FN’s søfartsorganisation (IMO), for Grønland. Der er tale om en ny international kode om miljø- og sikkerhedsregler for sejlads i polare havområder; Polarkoden.

Bekendtgørelserne er udarbejdet med udgangspunkt i de gældende danske bekendtgørelser, som regulerer tilsvarende forhold.

 

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
28-04-2017
28-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Jens Erik Kundby Nielsen
jekni@mst.dk
31-03-2017