Høring

Høring

Høring over ændringsbekendtgørelser om Public Service-Puljen og fordeling af programmer i fællesantenneanlæg

Høring over ændringsbekendtgørelser om Public Service-Puljen og fordeling af programmer i fællesantenneanlæg
Ændringen indebærer, at de gældende bestemmelser om såkaldte ”high-pay” tv-kanaler ophæves.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
26-04-2017
26-06-2017
22-03-2017
2016/2017
22-03-2017