Høring

Høring

Høring vedrørende ændring af tungmetalsbekendtgørelsen

Høring af ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og varebiler m.v., der indeholder visse farlige stoffer
Formålet med bekendtgørelsesændring er implementering af Kommissionens Direktiv 2016/774/EU af 18. maj 2016 om ændring af bilag II af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer.

Direktivet forbyder at anvende 4 tungmetaller - bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom - i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003. Direktivets bilag II indeholder en liste med materialer og komponenter, der undtages fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling har vist, at anvendelse af disse tungmetaller i disse komponenter er uundgåelig.

Ændringer af direktivets bilag II vedrører ændringer af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af bly i materialer og komponenter, der benyttes i køretøjer.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
05-05-2017
05-07-2017
2016/2017
17-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 186,338 kB
Høringsliste 196,335 kB
Udkast til tungmetalbekendtgørelsen 410,106 kB
Høringsbemærkninger 66,308 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 155,75 kB