Høring

Høring

Ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra det fastsatte timetalskrav til studerende med varige handicaps, når der foreligger en lægeerklæring, og institutionen vurderer, at ansøgeren kan opfylde læringsmålene, selvom timetallet nedsættes. Det er normal praksis, at det er uddannelsesinstitutionerne, som træffer afgørelse om forhold, der angår den enkelte studerende i første instans, og at styrelsen er klageinstans for en eventuel klage over retlige forhold. På baggrund af antallet af indkomne sager og det forhold, at den faglige vurdering i øvrigt er placeret hos professionshøjskolen, vurderer styrelsen, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at det er professionshøjskolerne, som fremadrettet træffer afgørelse om dispensation i forhold til timetallet under pædagogpraktikken.

Der fremsættes således ændringsforslag til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
31-03-2017
31-05-2017
14-04-2017
2016/2017
Rikke Lise Simested
rils@ufm.dk
10-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 365,290 kB