Høring

Høring

NEC-direktivet (overgangsbekendtgørelse)

Bekendtgørelse om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak
Ny bekendtgørelse til implementering af overgangsbestemmelserne i det reviderede NEC-direktiv vedr. Miljøstyrelsens indberetningsforpligtelser.

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende NEC-bekendtgørelse (nr. 1456 af 7. december 2015), men ændringerne er af teknisk karakter, se ovenfor.

Bemærkninger sendes til mst@mst.dk med angivelse af j. nr. MST-5261-00042


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
18-01-2017
19-03-2017
15-02-2017
2016/2017
09-01-2017

Dokumenter

Der er ingen dokumenter for høringen