Høring

Høring

Høring over udkast til bkg om midlertidig suspension af overgangsordning og udkast til bkg om ændring af bkg nr. 1113 af 18/09/2015

Høring om udkast til bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5 nr. 744 af 1. juni 2015 og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 udmønter en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til midlertidigt at kunne suspendere afgørelse efter overgangsordningen i § 7, stk. 5, i lov nr. 744 af 1. juni 2015 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.

Ændringen i bekendtgørelse nr. 1113 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller gennemfører kravet i den generelle gruppefritagelsesforordning artikel 1, stk. 4 om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte (Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014).

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
15-12-2016
15-02-2017
01-01-2017
2016/2017
fuldmægtig Emil Axelsen eller fuldmægtig Charlotta Castenfors Laursen.
ccl@ens.dk
13-12-2016