Høring

Høring

Høring over ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse.

Det har siden 1. januar 2013 via en forsøgsordning været muligt at afholde AMU for indsatte i fængsler og arresthuse. Forsøgsordningen udløber d. 31. december 2016 og den gældende bekendtgørelse nr. 1663 af 27. december 2013 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse ophæves pr. 1. januar 2017.

 

Den hidtidige forsøgsordning vil blive videreført i den nye bekendtgørelse, som vil være gældende fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 som en midlertidig ordning for AMU i fængsler og arresthuse. I løbet af 2017 vil der blive taget stilling til, om ordningen skal gøres permanent.

Bekendtgørelser
Uddannelse og undervisning
08-12-2016
08-01-2017
01-01-2017
Høringsfristen udløber ovennævnte dato kl. 12.00.
2016/2017
23-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 57,907 kB
Høringsliste 52,862 kB
Bekendtgørelsesudkast 41,627 kB