Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Kompetencevurdering forud for euv, befordringstilskud)

I bekendtgørelse nr. 1475 af 16. december 2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som ændret ved bekendtgørelse nr. 548 af 1. juni 2016, foretages følgende ændring:

I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 3:

»3) Enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).«

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for kompetencevurderinger forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv), der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
23-11-2016
23-01-2017
01-01-2017
2016/2017
31-10-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 81,879 kB
Høringsliste 215,905 kB
Udkast til ændringsbekendtgørelse 155,777 kB