Høring

Høring

Cirkulære om rutenummerering af vejnettet

Cirkulære om rutenummerering af vejnettet

Cirkulære nr. 5 af 8. januar 1982 om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejnettet er 34 år gammelt og vurderes utidssvarende. Udover at cirkulæret i højere grad er forfattet som notat/proces end cirkulære, så fremgår det blandt andet af cirkulæret, at det forventes, at der gennemføres en rutenummerering over en årerække.

Det vedhæftede udkastet til cirkulære viderefører en række punkter fra det gamle cirkulære og er blot en opdatering af den nuværende praksis. Det gamle cirkulære udgår herefter og erstattes af cirkulære om rutenummerering af vejnettet.

Vejledning
Vejdirektoratet
Trafikinfrastruktur
14-11-2016
14-01-2017
01-12-2016
2016/2017
Bjarne Jess Vennike
bjv@vd.dk
27-10-2016