Høring

Høring

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for en ræk-ke pesticidrester (j. nr. 2016-29-35-00300) - Forslag til ændring af for-ordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11309/2016)

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for en ræk-ke pesticidrester (j. nr. 2016-29-35-00300) - Forslag til ændring af for-ordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/11309/2016)

Forslaget vedr. grænseværdier for 17 pesticider.

Grænseværdierne foreslås ændret på baggrund af nye anvendelser og importtolerancer.

EU's Fødevareautoritet EFSA har foretaget en risikovurdering af alle de foreslåede maksimal­græn­se­værdier. I de tilfælde, hvor en MRL ikke accepteres, er det på baggrund af mangler i datagrundlaget eller fordi, risikovurderingen har påvist indtagsproblemer ved den foreslåede MRL.

Forslaget findes kun på engelsk.


Se høringsbrevet for nærmere information.

EU-Dokumenter
Fødevarestyrelsen
Erhverv
12-09-2016
12-11-2016
2015/2016
René Sig Svendsen
rens@fvst.dk
08-09-2016