Høring

Høring

Høring om vejledning om transportforordningens anvendelsesområde - transport af dyr

Høring om vejledning om transportforordningens anvendelsesområde

Hensigten med vejledningen er at uddybe Fødevarestyrelsens opfattelse af transportforordningen anvendelsesområde, herunder fortolkningen af begrebet "økonomisk virksomhed" i forordningens artikel 1, stk. 5.

Denne vejledning erstatter pkt. 2.1 i vejledning nr. 145/2006.

Udkastet tager udgangspunkt i vejledning nr. 145/2006 og afviger alene på enkelte punkter. Det er søgt at skabe mere klarhed i forhold til privatpersoners transport af dyr, i den udstrækning forordningens ordlyd tillader det.  

Bemærk frist for bemærkninger onsdag den 12. oktober 2016.

Vejledning
Fødevarestyrelsen
Erhverv
12-10-2016
12-12-2016
01-01-2017
2015/2016
Ida Krems
idkre@fvst.dk
31-08-2016