Høring

Høring

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

 

Vejdirektoratet sender hermed udkast til bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser i høring.

Bekendtgørelsen regulerer Vejdirektoratets opgaver og beføjelser og er en konsekvens af den nye vejlov, lov nr. 1520 af 27. december 2014, der trådte i kraft den 1. juli 2015 samt ændringer i varetagelsen af opgaver efter færdselsloven, lov nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer.

Høringsperioden er fra 19. til 31. januar 2016, og bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft den 1. marts 2016.

Bemærkninger kan sendes til Kim Remme Birkholm på mail Kbf@vd.dk.

 

Bekendtgørelser
Vejdirektoratet
Trafik og transport
31-01-2016
31-03-2016
01-03-2016
2015/2016
Kim Remme Birkholm
kbf@vd.dk
19-01-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 34,157 kB
Høringsbrev 21,725 kB