Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Trafik og transport
10-12-2015
10-02-2016
01-01-2016
2015/2016
19-11-2015