Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe
Bekendtgørelser
Søfartsstyrelsen
Trafik og transport
10-12-2015
10-02-2016
01-01-2016
2015/2016
19-11-2015