Høring

Høring

Lovforslag om opfølgning på politisk forlig om ny og forbedret regulering af den danske vandsektor

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love

Lovforslaget udmønter det politiske forlig af 29. april 2015 om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor.

Lovforslaget indeholder ændringer vedrørende den økonomiske regulering af vandselskaber, herunder indførelse af totaløkonomisk benchmarking, prislofter for flere år frem og en ny performance benchmarking. Lovforslaget vil sikre indhentning af et effektiviseringspotentiale i vandsektoren på min. 1,3 mia. kr. Lovforslaget indeholder ændringer, der vil kunne sikre bedre rammer for teknologiudvikling. Samtidig gives mulighed for, at branchen opretter et privat tvistløsningsorgan med henblik på at sikre bedre klagemuligheder for forbrugere og erhvervsdrivende.

Lovforslaget skal ligeledes sikre administrative lettelser for vandselskaberne. Kommunalbestyrelsernes styringsmuligheder over for vandselskaberne vil blive styrket ligesom adskillelsen mellem myndighed og drift vil blive yderligere præciseret.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
02-10-2015
02-12-2015
01-03-2016
2015/2016
Anne-Marie Madsen
anmma@nst.dk
04-09-2015

Dokumenter